Nukleotidsekvens

Nukleotidsekvens - Basene i DNA og RNA skrevet i en sekvens med deres forbokstaver med start i 5´-enden. Basene er Adenin, Guanin, Cytosin, Uracil (finnes bare i RNA) og Thymin (finnes bare i DNA).

Nukleotidsekvens

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 25. jan. 2020 11:33