Nunatak

Nunatak - Et fjellområde i en isbre som ikke er dekket av iskappen. Kan danne et refugium.

Publisert 4. feb. 2011 10:38