Ochrophyta

Ochrophyta (gr. okhra - gulbrun, oker; phyton - plante) - Okeralger. Okerfytter. Ifølge Cavalier-Smith heterokonte alger med plastider. Plastidene er omgitt av periplastid endoplasmatisk retikulum, som ofte henger sammen med kjernemembranen. Sekundær endosymbiose, muligens av rødalger. Thylakoidmembranene ofte i stabler av 3 og 3 med klorofyll a og c. Klorofyll c mangler fytolhale og er ikke innleiret i membranen, men vannløselig. Karotenoider i form av b-karoten, fucoxanthin og vaucheriaxanthin. Opplagsnæring i form av chrysolaminarin (laminaran, laminarin) Heterokonte vil si to flageller med forskjellig lengde. En lang foroverrettet flagell besatt med hår som er tredelt i toppen. Slike tredelte hår kalles stramenopiler (gr. stramen - strå; pila - hår) eller mastigonemer (gr. mastigos - pisk, svepe; nema - tråd). Hårene er laget av glykoproteiner. Varierer i størrelse fra små flagellater til store brunalger. Omfatter klassene brunalger (phaephyceae), diatomtéer, silisiumflagellater, chrysophyceae, eustigmatophyceae, phaeothamniophyceae, pedinellider, pelagophyceae, raphidophyceae, sarcinochrysidaléer, synurophyceae, tribophyceae.
Publisert 4. feb. 2011 10:38