Oksygenelektrode

Oksygenelektrode - Clark elektrode. Består av en katode av platina og en anode av sølv og begge er omgitt av samme løsning med mettet kaliumklorid (KCl)-løsning og atskilt fra test-løsningen med en teflon- membran. Over elektrodene er det en likespenning på 0.6-0.7 V. Oksygen blir redusert ved katoden og strømmen som produseres er proporsjonal med konsentrasjonen av oksygen i løsningen.

Reaksjonen ved katoden er

O2 + 2 H2O → H2O2 + 2 OH-

H2O2 + 2 e- → 2 OH-

Reaksjonen ved anoden er

4 Ag →4 Ag+ + 4 e-

4 Ag+ + 4 Cl- → 4 AgCl

Oksygenelektrode

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:39 - Sist endret 9. okt. 2019 10:09