Oransj karotenoidprotein

Oransj karotenoidprotein er et fotoaktivt protein med et karotenoid som kromofor gruppe og som deltar i fotobeskyttelsen i fykobilisomene hos blågrønnbakterier (cyanobakterier).

Planter  og blågrønnbakterier kan tilpasse seg skiftninger i lysfluksen. Blågrønt lys gir strukturendringer i oransj karotenoidprotein og omdanner det til aktivt rødt karotenoidprotein som samvirker med fykobilisomene og fjerner overskudd av eksitasjonsenergi. Hos planter blir ikke-fotokjemisk quenching brukt til å minske overskuddet av absorbert lysenergi og fjerne energien ved termisk dissipering i antennekompleksene.  Blågrønnbakteriene benytter et løselig oransj karotenoid protein  i tilknytning til fykobilisomantennekomplekset i fotosystem II til dette. Et fluorescens gjenopprettelsesprotein fjerner rødt karotenoidprotein fra fykobilisomene.

Publisert 15. apr. 2015 08:39 - Sist endret 15. apr. 2015 08:39