Ormbløtdyr

Ormbløtdyr (Aplachophora/ Solenogastres,  gr. a - uten; plax - plate; phorein - bære; gr. solen - kanal; gaster - mage; eng. solenogasters)  omfatter ca 290 marine arter.

Ormbløtdyr er ormlignende mollusker uten hode og ekskresjonsorganer. Spiser alger, hydroider og koraller. Ormbløtdyr mangler skall, men kalkskjell eller kalkspikler i integumentet. Ventralsiden er dekket av kappen.  Foten er redusert til langsgående ribbe. Har hulrom (kloakk) med anus og utførselgang for gonadene. Trokoforalarve. Mangler vanligvis gjeller og radula.

Underorden Neomeniomorpha

Med ribbe som representerer en fot. Krypende.

Teksten er hentet fra Zoologi: om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 18. jan. 2019 09:03 - Sist endret 29. nov. 2020 13:58