Ortotype

Ortotype (gr. orthos - rett; typos - mønster) - Opprinnelig beskrevet genotype.

Publisert 4. feb. 2011 10:39