Osmotisk potensial

Osmotisk potensial - Del av vannpotensialet som påvirkes av oppløste stoffer. Det osmotiske potensialet er per definisjon lik null for rent vann ved atmosfæretrykk, eller har negativ verdi hvis stoffer er oppløst i vann.

Den nederlandske kjemikeren Jacobus Henricus  Van´t Hoff (1852-1911) , fikk nobelprisen i kjemi i 1901, fant i 1887 en empirisk sammenheng mellom osmotisk potensial (Ψs) og molal konsentrasjon (c, mol oppløst stoff per kg vann) av løsningen:

\(\Psi_ s = -icRT\)

i er en konstant som angir ionisasjonen av oppløste stoffer og avvik fra ideelle løsninger. R er den universelle gasskonstanten og T er absolutt temperatur.

Publisert 4. feb. 2011 10:39 - Sist endret 2. mars 2018 12:35