Overjordsstengler

Overjordsstengler vokser over bakken i form av urtaktige stengler (skudd med stengler og blad), eller stamme på vedplanter. Trær har oftest en hovedstamme. Busker har flere mindre og tynnere stammer. Dvergbusker (ris) har tynne små treaktige stemmer. Halvbusker har en nedre treaktig del og om sommeren en mer urte-treaktig del som dør om vinteren.

Overjordsutløpere (stoloner)

Utløpere (stoloner, l. stolo - skudd) er jordstengler, men til forskjell fra rhizomer som er en hovedstengel, så vokser utløpere ut fra en eksisterende stengel. Utløpere vokser horisontalt på jordoverflaten, mens jordstengler vokser under jordoverflaten. Jordbær (Fragaria), teiebær (Rubus saxatilis) med tæger (utløpere), krypsoleie (Ranunculus repens), og gåsemure (Potentilla anserina) er eksempler på planter med overjordsutløpere.

Kaudeks

Kaudeks (l. caudex – stamme) er en basal del av stengelen med forskjellig utseende (morfologi) enn resten og finnes hos bregner, konglepalmer og palmer.

Publisert 10. mars 2015 08:10 - Sist endret 10. mars 2015 08:10