Økoklin

Økoklin (gr. klino - bøye) - Variasjon hos planter som samsvarer med en økologisk gradient.

Publisert 4. feb. 2011 10:39