Paleontologi

Paleontologi (gr. palaios - gammel; onta - ting som eksisterer, logos - tale, tanke) - Studiet av gamle livsformer, vesentlig i form av fossiler.

Publisert 4. feb. 2011 10:40