Pallisademesofyll

Palisademesofyll (l. palus - stake) - Palisadevev i blad bestående av sylinderformede parenkymceller med kloroplaster. Pallisadeparenkym. Mesofyllceller som står i relativt enhetlig rader like under epidermis på oversiden i et dorsiventralt blad.

Tverrsnitt syrinblad

Bilde 1. Tverrsnitt av blad syrin (Syringa vulgaris) som viser palisadevev med kloroplaster mot oversiden (adaksialet) av bladet (dorsalsiden). Svampvevet er mot undersiden (abaksialt), ventralsiden.

Skrått flatesnitt syrinblad

Bilde. Skrått flatesnitt gjennom syrinblad (Syringa vulgaris) som viser palisadeparenkym med kloroplaster sett ovenfra. Legg merke til intercellularrommene mellom cellene hvor luft med karbondioksid diffunderer i gassfase.  Ledningsstreng med xylem med sekundære vekkfortykkelser.

Syrinblad skrått flatesnitt svampvev

Bilde. Skrått flatesnitt gjennom syrinblad (Syringa vulgaris) som viser svampparenkym med kloroplaster sett ovenfra. Legg merke til intercellularrommene mellom cellene hvor luft med karbondioksid diffunderer i gassfase.  Svampmesofyll er en løsere struktur sammenlignet med palisadevevet.

Publisert 4. feb. 2011 10:40 - Sist endret 19. apr. 2016 12:29