Paracrin

Paracrin - Regulering ved at en celle skiller ut stoffer som påvirker nabocellen til å vokse og dele seg.

Publisert 4. feb. 2011 10:40