Paramo

Paramo - Alpin vegetasjon på høysletter med tropisk utbredelse i høyfjellområder nær ekvator, mellom tregrense og snøgrense i Andesfjellene.  Lav flerårig vegetasjon pga. kontinuerlig vått og kaldt klima med skyer og tåke.

Neotropisk økosystem i Peru, Ecuador, Columbia og Venezuela med høy biodiversitet med  nektarrike planter, rosettplanter, busker og gras (Calamagrostis, Festuca), samt paramo i Costa Rica og Panama i Mellom-Amerika. Andesfjellene virker orografisk og adiabatisk på nedbøren. Fuktig nedbør fra Amazonasbassenget faller ned på østsiden av Andesfjellene, og den kalde Humboldtstrømmen og passatvinder gir stor effekt på klimaet. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:40 - Sist endret 5. mai 2021 10:23