Partogenese

Partogenese (gr. parthenos - jomfru; genesis - fødsel) - Se partenogenese. "Jomfrufødsel". Reproduksjon med utvikling av egg og embryo fra en hunnlig gamet uten befruktning med en hannlig gamet (sperm). Vanlig som en av generasjonene hos bladlus.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:40 - Sist endret 9. juli 2021 17:42