Partogenese

Partogenese (gr. parthenos - jomfru; genesis - fødsel) - Se partenogenese. Utvikling av et egg uten befruktning.

Publisert 4. feb. 2011 10:40 - Sist endret 7. jan. 2020 08:55