Peloria

Pelorie (gr. pelor – monster).  En radiærsymmetrisk blomst på enden av en blomsterstand med vanligvis bilaterale blomster, som gir et noe abnormt utseende.

Finnes bl.a. hos revebjelle (Digitalis purpurea) og lintorskemunn (Linaria vulgaris). Linné beskrev i 1744 denne avvikende formen av lintorskemunn, og som han kalte Peloria. Pelorisme skyldes en spontan mutasjon, ble også beskrevet av Geothe og Darwin.  Det er en epigenetisk cycloidea mutant av Linaria, men hos løvemunn (Antirrhinum majus) er det en cycloidea mutant hvor alle blomstene er peloriske.  

En radiærsymmetrisk blomst (aktinomorf) kan deles i flere like sektorer og symmetriplan som går ut fra et sentrum, i motsetning til bilateral zygomorf blomst som bare kan deles i ett symmetriplan med to like speilhalvdeler. Zygomorfe blomster er evolusjonært mer avanserte enn radiærsymmetriske blomster. Assymmetriske blomster kan ikke deles i noe speil- eller symmetriplan.

Tilbake til hovedside

Publisert 5. juli 2017 13:02 - Sist endret 26. juli 2020 15:22