Pentose

Pentose (gr. pente - fem) - Monosakkarid med 5 karbonatomer. Heksose er et monosakkarid med 6 karbonatomer. Septulose er en 7-karbonkjede. Oktulose er et 8-karbonsukker med en ketogruppe. 

Mange monosakkarider kan forekomme både som en åpen lineær kjede og syklisk i en lukket ringstruktur.

Pentoser

Eksempler på en pentose er ribose i RNA og deoksyribose i DNA. Aldopentoser kan ha i prinsippet ha 8 stereoisomere e.g. noen av dem: D-arabinose og L-arabinose, D-ribose og L-ribose. På samme måte som ketopentoser e.g. D-ribulose og L-ribulose, D-xylulose og L-xylulose. Deoksypentoser e.g. D-deoksyribose og L-deoksyribose. 

Heksoser

Tilbake til hoveside

Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 3. mai 2021 19:54