Perisperm

Perisperm (gr. peri - omkring; sperma - frø) - Opplagsnæring i frø dannet fra nucellus og som helt eller delvis erstatter endosperm. F.eks. hos Piper. Perisperm er diploid i motsetning til endosperm som er triploid.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 21. sep. 2021 10:53