Placenta

Placenta (l. placenta - flat kake) - Delen av fruktknuteveggen hvor frøemnet eller frøene er festet. Frøstol.

Placenta hos dyr

Hos placentale dyr og mennesker (morkakedyr) er placenta morkaken som blir dannet når det befruktede egget , blastocysten fester seg til livmorveggen (implanteres i det maternale endometriet). Trofoblasten som danner det ytterste laget i blastocysten danner det ytre laget i placenta. Placenta deltar i overføring av næring og gassutveksling mellom maternalt cellevev og fostervevet, og fjerner avfall (urea, urinsyre, kreatinin) fra metabolismen hos fosteret. Placenta er festet til ungen via en navlestreng. Placenta har også endokrine oppgaver og lager hormoner (humant chorionisk gonadotropin, østrogen, progesteron, humant placentalt laktogen). Placenta er forskjellig utformet hos de forskjellige placentale pattedyrene. Menneske blir placenta dannet fra  allantois og chorion.  

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 1. des. 2020 16:53