Plagiogravitropisme

Plagiogravitropisme (gr. plagios - tversgående) - Orientering av et planteorgan i en vinkel på tyngdekraften.

Publisert 4. feb. 2011 10:41