Plastokron

Plastokron (gr. plassein - danne; chronos - tid) - Tiden eller tidsintervallet mellom to hendelser som utvikling av bladprimordier. Plastokronindeks er bladrekkefølge avhengig av utviklingstidspunkt til bladprimordier i skuddet.

Fyllokron er tidsintervallet mellom utvikling av to blad.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 19. sep. 2019 11:12