Pleomorf

Pleomorf (gr. pleon - flere; morphe - form) - Organisme som har to eller flere former i en livssyklus. Har mange former.

Pleomorfi innen histologi og cytologi henspiller på variasjon i størrelse form og farging av celler og cellekjerner.

Pleomorfer innen mikrobiologi hvor bakterier endrer form avhengig av miljøbetingelser. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 15. mai 2021 16:28