Poikilohydrisk

Poikilohydrisk (gr. poikilos - varierende, variabel; hydor - vann) - Organismer hvor vanninnholdet varierer med vanninnholdet i omgivelsene f.eks. moser og lav, men også noen planter. Arter med små celler og vakuoler som tåler full uttørking og skrur da av de fleste livsprosesser, men gjenopptar dem når vanntilgangen øker.

Poikilohydriske arter lar de overjordiske delene overleve i perioder med fullstendig uttørking (kryptobiose).

Homoiohydrisk

Poikilohydriske er det motsatt av homoiohydriske planter (gr. homoios - lik) som har utviklet flere mekanismer for å holde konstant indre vannmengde via evne til å absobere, transportere og holde på vannet. Overflater er dekket av voks, kutikula, eller suberin, og spalteåpningsmekanismer tilpasser vanntapet etter tilgjengelig vannmengde i jorden. Store vakuoler og sklerenkym gir mulighet til å lagre vann. Landplantene hører med til sistnevnte.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 31. okt. 2020 09:43