Polder

Polder  (fra nederlandsk polder, dansk kog, tysk koog) er lavtliggende landskapsområde atskilt hydrologisk fra omgivelsene via diker eller jordvoller, brukt om landområder som tidligere var dekket av hav eller innsjø, men som er gjenvunnet og anvendt bl.a. til landbruk.  Navn brukt om drenert marsklandskap. Polder er gammel hav- eller sjøbunn med silt og leire og gir næringsrik jord. Polder i Nederland ligger lavere enn havoverflaten og er beskyttet mot oversvømmelse via diker, men i 1953 skjedde det en stor flomkatastrofe da dikene brast.

Polderlandskap kan man i tillegg til Nederland finne i flere Europeiske land, samt i Asia og Amerika.

Tilbake til hovedside

Publisert 9. mai 2021 15:36 - Sist endret 9. mai 2021 15:36