Polyfosfat

Polyfosfat - Lager av uorganisk fosfat i granuler hos bakterier.

Publisert 4. feb. 2011 10:42