Proteinbestemmelse

Proteinbestemmelse - Det er forskjellige spektrofotometriske metoder for å bestemme mengden protein.

1) UV-absorbsjonsmetoden basert på lysabsorbsjon av tyrosin og tryptofan i protein (Warburg & Christian). Måler absorbansen ved 260 nm og 280 nm. Proteinkonsentrasjon i mg/ml= 1.45 A280 -0.74 A260.

2) Biuretmetoden - Peptidbindinger gir blåpurpurfarge under alkaliske betingelser med et Biuretreagens som inneholder kobberioner.

3) Lowry-metoden hvor det først skjer en Biuretreaksjon som etterfølges av en reaksjon med Folin-Ciocalteus-fenolreagens.

4) Bradford metode - Baserer seg på et skift i absorbsjonsmaksimum fra 465 nm til 595 nm av fargestoffet Coomassie brilliant blue når dette bindes til protein.

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 4. feb. 2011 10:44