Protist

Protist (gr. protos - først) - En art som hører hjemme i riket Protista. Omfatter encellete eukaryoter og flercellete utviklet fra disse. Se Protoctista som inneholder protistene, men er mer omfattende.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 12. apr. 2019 10:44