Protoxylem

Protoxylem - (gr. proto - første) er primært xylem laget fra prokambium i et apikalt meristem,  hvor cellene blir ferdigdannet først i motsetning til metaxylem (gr. meta - etter) hvor cellene blir dannet etter protoxylem.

Noen ganger kan protoxylemet bli ødelagt under lengdestrekningen av skuddet, og lage reksigene hulrom eller protoxylem lakune i ledningsstrengen. I røttene er protoxylemet mer varig. I en ledningssteng ligger protoxylemet nærmest sentrum av planteorganet. Den vanligste veggfortykkelsen med sekundærvegger er ringer (annuler) . Seinere utviklet protoxylem kan ha veggfortykkelser som heliks eller spiral, helikser og ringer (skalariform), nettfortykkelser og porer.

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 6. feb. 2017 15:09