Psykrometer

Psykrometer (gr. psychein - kjøle) - Instrument for å bestemme vanndampinnhold i luft som relativ fuktighet, vanndamptrykk, vanndamptrykkdefisit, duggpunkt eller konsentrasjon. Assmann psykrometer baserer seg på en vifte som trekker en luftstrøm forbi et tørt og et vått termometer. Forskjellen i temperatur mellom det tørre og fuktige termometeret, som skyldes fordampning av vann, kan ved hjelp av en psykrometertabell brukes til å finne vanninnholdet i lufta. En slyngpsykrometer virker etter samme prinsipp.

Slyngpsykrometer

Slyngpsykrometer. Ved å holde i det svarte håndtaket kan man svinge det våte og termometeret rundt slik at de kommer i god kontakt med luften. Det våte termometeret får vann fra et vannreservoir i enden av slyngpsykrometeret via en veke.

Assmannpsykrometer

Et Assmann-psykrometer med et vått termometer fuktet med en våt veke og et tørt termometer i hver sin vertikale sylinder. Luft trekker forbi termometerene via en vifte som kan trekkes opp. Metallet er blankpolert for å redusere absorbsjon av varmestråling. Richard Assmann (1845-1918).

Psykrometer

Assmannpsykrometer brukt i et fytotronrom UiO.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 6. des. 2018 16:13