Pulvinus

Pulvinus (l. pulvinus - pute) - Bladledd. Bladpute. Oppsvulmet bladhengsle ved overgang mellom stengel og bladstilk eller bladplate. Tykkere del på skudd hvor blad eller barnål er festet. Pulvinus forårsaker bevegelser av blad eller kronblad i blomster ved å endre turgortrykket i celler i pulvinus.

Berøringsfølsom Mimosa pudica.

Ved basis av småbladene hos den berøringsfølsomme Mimosa pudica er det pulvinusceller som endrer turgurtrykk når et aksjonspotensial passerer etter berøring av planten, f.eks. etter kniping med en pinsett (simulert beiting), og småbladene klapper sammen.

Mimosa pudica

Småbladene etter berøring (thigmonasti).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 4. apr. 2021 13:36