Pytogen

Pytogen (gr. pytho - råtne, nedbryte; genesis - avkom, skapelse) - Skape forråtnelse.

Publisert 4. feb. 2011 10:45