Råtesopp

Råtesopp - Sopp som vokser på plantemateriale, trær eller trematerialer. Hvitråtesopp omsetter både lignin og cellulose og etterlater seg en fibrøs hvit ved. Noen hvitråtesopp kalles bløtråte. Brunråtesopp omsetter cellulose, men ikke lignin og etterlater seg en ved i små firkantede biter. Både hvit- og brunråtesopp kan angripe stående trær og kalles hjerteråte. Vedfargesopp kan f.eks. være blåfargesopp pga fargestoffer i hyfene gir blåfargede margstråler i veden.

Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 4. feb. 2011 10:45