Rafe

Rafe (gr. raphe - søm) - Navlestripe. Rand eller stripe på frø dannet fra feste til funikulus.

Publisert 4. feb. 2011 10:45