Rafide

Rafide (gr. raphis - nål) - Nåleformet krystall, ofte i bunter, og laget av kalsiumoksalat eller kalsiumkarbonat. Finnes i idioblaster.

I mesofyll i blader kan det nålformete bunter med rafider laget av kalsiumoksalat eller kalsiumkarbonat (aragonitt). Rafider (gr. rhaphis – nål) er så spisse at de kan lamme tyggemusklene hos dyr som tygger på planten. Rafider finner man hos andemat (Lemna sp), Agave, i myrkonglefamilien (Araceae) med stueplanter Dieffenbachia picta, vindusblad (Monstera deliciosa) og elefantøre (Philodendron), i dagblomstfamilien (Commelinaceae) for eksempel Tradescantia (vandrende jøde), samt Fuchsia i nattlysfamilien (Onagraceae).

Idioblaster (gr. idios – distinkt, atskilt, soma – kropp) er spesielle celler som inneholder krystaller med oksalsyre (kalsiumoksalat) eller kalsiumkarbonat i form av rafider, men kan også inneholde spesielle sekundærmetabolitter. Idioblastene atskiller seg fra nærliggende celler i utseende og innhold.

En druse (ty. Drüse – kjertel) er gruppe og samling med krystaller. Rafider beskytter mot plantespisende (herbivore) dyr og insekter.   Rafidene kan bidra til å skade hudoverflaten hos herbivore dyr slik at plantetoksiner slipper lettere inn i huden.

Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 11. feb. 2015 08:49