Raoults lov

Raoults lov - Vanndamptrykket over ideelle løsninger er proporsjonal med molfraksjonen av løsningsmiddelet:

Raoults lov

hvor e er vanndamptrykket, e0 er metningsvanndamptrykket og C er molfraksjonen av løsningsmiddelet.

Publisert 4. feb. 2011 10:45