Raoults lov

Raoults lov - Vanndamptrykket over ideelle løsninger er proporsjonal med molfraksjonen av løsningsmiddelet. Navn etter den franske kjemikeren François-Marie Raoult (1830-1901) som i 1887 formulerte den fenomenologiske loven: partialtrykket til hver av komponentene i en ideell blanding, for eksempel vannløsning er lik vanndamptrykket til vann ganger molfraksjonen i blandingen.

\(\displaystyle e = \chi \cdot e_0\)

hvor e er vanndamptrykket, e0 er metningsvanndamptrykket og kji (χ) er molfraksjonen av løsningsmiddelet.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 12. mai 2021 12:38