Redfield-ratio

Redfieldforholdet. Det støkiometriske likevektsforhold mellom grunnstoffene karbon (C), nitrogen (N) og fosfat (P), C:N:P= 106:16:1, i biomassen fra fytoplankton og andre organismer i havvann hvis det ikke er næringsbegrensning. Redfieldforholdet har betydning for organismenes opptak av disse grunnstoffene.   Navn etter amerikaneren oseanografen Alfred C Redfield, publisert i 1934.

Tilbake til hovedside

Publisert 10. jan. 2019 11:35 - Sist endret 10. jan. 2019 11:35