Reduktiv trikarboksylsyresyklus

Reduktiv trikarboksylsyresyklus - Metabolismevei brukt av bakterier for å fiksere CO2. Først reagerer fosfoenolpyruvat med bikarbonat og gir oksalacetat (oksaleddiksyre) katalysert av enzymet fosfoenolpyruvat karboksylase. Oksalacetat reduseres til malat katalysert av malat dehydrogenase. De samme enzymene som brukes av C4-planter. Fumarase gir fumarat og fumarat reduktase gir succinat (i vanlig sitronsyklus brukes succinat dehydrogenase).

Succinyl-CoA karboksyleres til alfa-ketoglutarat og trenger redusert ferredoksin. alfa-ketoglutarat karboksyleres til isocitrat. Citrat spaltes av en ATP-avhengig citrat lyase to acetyl-CoA og oksalacetat. Acetyl-CoA blir reduktivt karboksylert til pyruvat med elektroner fra redusert ferredoksin. Pyruvat omdannes til fosfoenolpyruvat katalysert av fosfoenolpyruvat syntetase (fosfoenolpyruvat Pi dikinase) og ringen er sluttet.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 27. mars 2021 10:04