Reksigen

Reksigen (gr. rhexis - rive istykker) - Reksigent hulrom oppstår ved at celler rives istykker.

Reksigent hulrom i ledningsstreng mais

Bilde. Tverrsnit av stengel fra mais (Zea mays). Detalj av ledningsstreng omgitt av sklerenkym (rød). Ledningsstreng med silrør og følgeceller i floemet. Xylem med vedrør (kar) og trakeider. Ved vedrørselementet opp til høyre er det et reksigent hulrom i ledningsstrengen. 

 

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 19. apr. 2016 12:06