Relativt vanninnhold

Relativt vanninnhold - RWC. Et mål på massen av friskvekt av en plante (Wf) som man får ved å la plantematerialet absorbere maksimalt med vann til metning og måler vekten (Wm). Etter å ha tørket plantemateriale ved ca. 90oC og veier på nytt får man tørrvekten Wt. Det relative vanninnholdet utrykket som vannmengden i det opprinnelige vevet som % av fullhydratisert vev:

RWC

Publisert 4. feb. 2011 10:46