Repressor

Repressor (l. repressor - undertrykke, holde tilbake) - Et protein laget fra et regulatorgen som regulerer DNA transkripsjon ved å hindre RNApolymerase å binde seg til promoter og transkriberere et strukturgen.

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 4. feb. 2011 10:46