Reproduktiv isolasjon

Reproduktiv isolasjon - Forhold hvor en populasjon ikke bytter gener med en populasjon av samme art.

Publisert 4. feb. 2011 10:46