RNA-skjøting

RNA-skjøting - RNA-editering. RNA prosessering. Siste trinnet i prosesseringen av RNA i eukaryoter. RNA lages først som en forløperform kalt preRNA med poly(A)-hale i 3´-enden bundet til proteiner. Disse preRNA må behandles før de kan fraktes ut av kjernen som ferdig RNA.

I mRNA blir introner (introns) med tilsynelatende unødvendig informasjon kuttet ut ved hjelp av små ribonukleoproteinpartikler (snRNP) i cellekjernen, og de resterende informasjonsbærende eksoner (exons) skjøtes av ribozymer eller via spleisosomer.

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 4. juli 2017 11:03