Rød snø

Rød snø - I fjellet kan man enkelte ganger se rødfarget snø. Dette skyldes masseforekomt av aplanosporer fra grønnalgen Chlamydomonas nivalis. Rødfargen skyldes ketokarotenoidet astaxanthin som er en oksidert form av beta-karoten. Astaxanthin finnes også hos fugl, krepsdyr og gir rødfarge på kjøttet i laksefisk som spiser krepsdyr. Man antar at nitrogenmangel og høy lysintensitet gir akkumulering av astaxanthin i Chalmydomonas nivalis. Smeltevann ved 0 oC gir optimale vekstforhold og er egnet for seksuell reproduksjon. Ved høyere temperatur enn 4 oC stopper bevegelsen, flagellene forsvinner og algen går over i hvilestadium. Flagellene brukes ikke bare til bevegelse, men celler kan også feste seg til hverandre via denne. Celleveggen hydrolyseres delvis og det dannes en zygote. Antall zygoter som dannes øker med celletettheten og det dannes flest ved nitrogenmangel.

Chlamydomonas formerer seg aseksuelt via zoosporer som er mindre enn de vanlige algecellene. Det haploide stadiet er dominerende. Dette er karakteristisk for primitive planter. Ved seksuell formering er gametene like (isogami) og dette er også en primitiv egenskap. C. nivalis er også en interessant organisme sett på bakgrunn av overlevelse gjennom forskjellige istider og hvilken spredningsmetode den bruker. Det er flere kryofile alger (Stichococcus nivalis Chod.; Chlorella saccharophila (Krüg.)Mig.) og kryofile sopp som lever i snøen. Bakterier kan leve i en form for samliv med snøalgene og dette økosystemet i alpine strøk er utsatt for sterk UV-bestråling.

 BB353 Økologisk plantefysiologi med labkurs fra Forskningsstasjonen Finse:

Chlamydomonas nivalis kan dyrkes på følgende medium (flytende eller tilsatt agar):

Seks stamløsninger 400 ml. Ta ut 10 mL L-1 medium

1. 10 g NaNO3

2. 1 g CaCl2 2 H2O

3. 3 g MgSO4 2 H2O

4. 3 g K2HPO4

5. 7 g KH2PO4

6. 1 g NaCl

Fire stamløsninger ad 100 ml. Ta ut 1 mL L-1 medium

1. 5 g EDTA (eller Na2EDTA) og    3,1 g KOH

2. 0.498 g FeSO4 7 H2O løst i surt vann= 1 ml H2SO4 i 100 ml dest. vann

3. 1.142 g H3BO3

4. 0.144 g MnCl2 4 H2O

   0.882 g ZnSO4 7 H2O

   0.071 g MoO3

   0.157 g CuSO4 5 H2O

   0.049 g Co(NO3)2 6 H2O

Algene dyrkes ved 0-3 oC i godt lys.

Se på alger fra snøprøve i mikroskop.  Ta algeprøver fra rød snø i forskjellig dybde ut på petriskåler med autoklavert næringsløsning tilsatt 2%agar. Forsøk å ta ut aplanosporer med et tynt glasskapillarrør med mål å lage en renkultur. Alger fra smeltet snø ekstraheres med litt aceton. Mål absorbsjonsspekter. Hvordan tror du algene kommer opp i snøen ?

Astaxanthin

Mikroalger (planteplankton), men også bakterier, gjør og planter lager astaxanthin (3,3'-dihydroksy-\(\beta\) -karoten4,4-dion, med isomere (3S,3'S), (3R, 3S') og (3R, 3R') Reker, laks, sjøørett som spiser mikroalgene blir rødfarget av astaxanthin. Astaxanthin finnes i flere stereoisomere former, vanligst er all-trans, men noe er 9-cis og 13-cis isomere. Noen alger lager hvilecyster når det ytre miljøet blir ugjestmildt, ved høy lysintensitet, næringsmangel, eller høyt saltinnhold. Haematococcus pluvialis er en grønnalge som lever i ferskvann, hvor hvilecystene har høyt innhold av astaxanthin, som gir en blodrød farge. Denne algen blir også brukt til kommersiell produksjon av naturlig astaxanthin. Det er blitt stilt spørsmål om syntetisk astaxanthin som blir brukt i oppdrettsnæringen kan ha uheldige virkninger, sammenlignet med naturlig astaxanthin som har et annet forhold av stereoisomere.  Astaxanthin virker som en antioksidant.

Litteratur: Kol, E.: Kryobiologie. Binnengewässer. Band XXIV, 1968.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 14. des. 2018 11:36