Røntgenkrystallografi

Røntgenkrystallografi - Teknikk for å bestemme tredimensjonal struktur i makromolekyler, spesielt proteiner og nukleinsyrer. Røntgenstråler passeres igjennom en krystall av det rene molekylet og diffraksjonsmønsteret av flekker kan analyseres og sier noe om strukturen til molekylet. I motsetning til den fastlåste molekylstrukturen i en krystall brukes kjernemagnetisk resonans-spektroskopi (NMR) for å måle molekylstruktur i bevegelse i en vannholdig fase

Publisert 4. feb. 2011 10:47