Rothette

Rothette - Kjegleformet masse av celler rundt rotspissen. Har beskyttelsesfunksjon og beskytter det apikale rotmeristemet og skiller ut karbohydrater for at rota skal gli lettere gjennom jorda.

Utskilte stoffer gir opphav til en rik mikroflora i rhizosfæren. Celler i rothetta responderer på tyngdekraften og deltar i gravitropisme. Cellene fra rotahetta slites etterhvert vekk, men erstattes av nye fra rotmeristemet.

Rotspiss

I rotspissen på unge røtter er det apikale meristemet dekket av ei rothette. I den sentrale delen av rothetta er det en kolumella med store stivelseskorn (amyloplaster) som responderer på tyngdekraften. Cellene i kolumella kan også respondere på lys og mekanisk trykk fra jordparikler når rota vokser gjennom jorda. Celler fra kolumella blir skjøvet ut til periferien av rothetta og skiller ut karbohydratslim (mucigel) som  bidrar til smøring og til å hindre uttørking. Karbohydratslimet kan også bidra i opptaket av vann og næringssalter, og bidrar til dannelsen av mykorrhiza. Bak rotspissen er det et rolig senter med færre celledelinger. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 22. nov. 2020 16:15