Russet

Russet (eng.) - Brunt område på frukt som resultat av korkdannelse.

Publisert 4. feb. 2011 10:47