Safeners

Safeners (eng.) - Kjemiske stoffer som skal beskytte planter mot skader av ugrasmidler og gis i lav mengde i forhold til ugrasmiddelet. Skal redusere opptaket av ugrasmiddelet i nytteplanten eller øke metabolismen av ugrasmiddelet via aktivering av enzymer som f.eks. cytokrom P450, eller glutathion-S-transferase.

Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 4. feb. 2011 10:48