Safranin

Safranin - Kationfargestoff brukt til å farge lysmikroskopisnitt. Binder seg til negative ladninger i cellen inkludert cellekjernen. Planteantomisnittene vi bruker er farget med safranin og Fast Green. Denne fargekombinasjonen gir rødfargede cellekjerner og røde celler som inneholder lignin (sklerenkym, vedrørselementer og trakeider) Eksempler på andre kationfargestoffer er metylenblått og krystallfiolett.

Publisert 4. feb. 2011 10:48