Saltsjø

Saltsjø - Hypersalin biotop i varme områder med stor fordampning. Den store saltsjøen i Utah (USA) er konsentrert saltvann, mens Dødehavet har relativt lite natrium , men mye magnesium pga. bergartene i området. Ekstremt halofile archaeabakterier og den halofile algen Dunaliella kan leve i saltsjøer. Sodasjøer inneholder i tillegg karbonater og får derved høy pH i tillegg. I sodasjøer kan anaerobe fototrofe purpurbakterier vokse f.eks. Ectothiorhodospira og Halorhodospira. Saltpanner og sjøvannsbassenger brukt til å produsere salt kan blir rødfarget (karotenoider) av archaebakterier.

 
Publisert 4. feb. 2011 10:48