Samfunn

Samfunn - Samlebegrep for alle levende organismer i et felles miljø og som interagerer (samvirker) med hverandre.

Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 4. feb. 2011 10:48